Voľné minúty

Aplikácia na rýchlu a jednoduchú kontrolu prevolaných voľných minút pre paušál od T-mobile-u. Sťahuje informácie o počte prevolaných voľných minút, o počte prenesených dát cez GPRS, o posledných faktúrach a/alebo informácie o počte prenesených dát pomocou služby Rýchly internet.

Vývoj aplikácie bol ukončený.
Najnovšia verzia Voľné minúty 1.6.4
Dátum vydania 16.11.2011
Podporované OS Windows XP/Vista/7/8
Licencia GNU/GPL
Subversion repozitár svn checkout http://svn.martinsefcik.sk/volne-minuty volne-minuty
Voľné minúty 1.6.4
Počet stiahnutí tejto verzie: 3 388x, celkovo: 7 269x
inštalačný balík (1 514,3 kB) stiahnuť
prenosná (portable) verzia (1 373,5 kB) stiahnuť

História verzií


verzia 1.6.4 (streda 16.11.2011)
 • opravená znefunkčnená funkcionalita po migrácií stránok z t-mobile.sk na telekom.sk
verzia 1.6.3 (sobota 25.09.2010)
 • opravená znefunkčnená funkcionalita po aktualizácií t-mobile.sk stránok
verzia 1.6.2 (utorok 04.05.2010)
 • opravená znefunkčnená funkcionalita po aktualizácií t-mobile.sk stránok
verzia 1.6.1 (pondelok 04.01.2010)
 • pridaná prenosná (portable) verzia
 • opravené zobrazovanie minút v spotrebe
 • profil s nastaveniami pri portable verzii sa ukladá do adresára aplikácie
verzia 1.6 (piatok 11.09.2009)
 • opravené nefungujúce prihlásenie so zapnutou SMS autentifikáciou
 • opravená nefunkčná funkcionalita po aktualizácií t-mobile.sk stránok
 • pridané zobrazovanie voľných víkendových minút vo výpise spotreby
 • opravené chybné zobrazovanie hodnoty Voľné MB, ak hodnota obsahovala desatinnú čiarku
 • pridaná možnosť kopírovania výpis faktúr a výpisu rýchly internet do schránky
 • súbor s nastaveniami sa už viac neukladá v inštalačnom adresári aplikácie, ale v adresári:
  c:\Users\<win_username>\AppData\Roaming\Volne minuty (Windows Vista a 7)
  c:\Documents and Settings\<win_username>\Application Data\Volne minuty (Windows XP)
  a taktiež sa tento súbor premenoval z 'udaje.dat' na 'settings.dat'
verzia 1.5 (štvrtok 01.01.2009)
 • pridané duálne zobrazovanie cien faktúr
 • opravené sťahovanie zoznamu faktúr
 • opravené nezobrazovanie voľných MB v spotrebe
verzia 1.4 (utorok 01.07.2008)
 • pridaná podpora pre SMS autorizáciu pri prihlásení
 • zprehľadnenie okna pre úpravu prihlasovacích kont
 • vylepšená podpora pre konta s Partner kartami (sťahovanie spotreby pre všetky partnej karty naraz)
 • opravené neštandardné chovanie programu pri prihlásení a zle nastavenom hesle
verzia 1.3 (nedeľa 20.04.2008)
 • podpora pre kontá s kartami Partner (vyžadujú webPID kód pri sťahovaní faktúr)
verzia 1.3 beta 3 (streda 02.04.2008)
 • opravené sťahovanie výpisu Rýchly internet
 • pridaný nový reťazec pre načítávanie hodnôt vo výpise voľných minút (Prevolané spolu)
 • opravené nesprávne zvýrazňovanie textu vo výpise Voľných minút (sekcia Dáta)
verzia 1.3 beta 2 (štvrtok 27.03.2008)
 • opravená chyba pri opakovanom prihlásení na rovnaký alebo iný účet
 • pridané nové reťazce pre načítávanie hodnôt vo výpise voľných minút (Prevolané voľné do ST, O2 a Orange; Prevolané voľné do TMSK v čase od 6:00 do 21:00)
 • možnosť zapnúť logovanie komunikácie do súboru pomocou prepínača "-o" pri spustení aplikácie (slúži najmä pre debugovacie účely a odlaďovanie chýb)
verzia 1.3 beta 1 (utorok 25.03.2008)
 • prispôsobenie programu zmene na T-mobile.sk webe
verzia 1.2.2 (štvrtok 19.07.2007)
 • prispôsobenie programu zmene na T-mobile.sk webe
verzia 1.2.1 (pondelok 25.06.2007)
 • odstranené vytváranie súboru "C:\xx.html" pri sťahovaní výpisu Rýchly internet (pozostatok z ladenia programu)
verzia 1.2 (nedeľa 24.06.2007)
 • podpora pre Windows Vista
 • opravená chyba pri súčasnom sťahovaní výpisu Rýchly internet a GPRS
verzia 1.1 (sobota 23.06.2007)
 • pridané sťahovanie informácií o počte prenesených dát pomocou služby Rýchly internet
 • pridaná možnosť určiť, ktoré výpisy sa majú sťahovať
verzia 1.0 (štvrtok 01.02.2007)
 • prvá verejná verzia
 • pridané sťahovanie informácií o posledných dvoch faktúrach
verzia 0.96 (streda 05.04.2006)
 • pridané sťahovanie informácií o prenesených dátach cez GPRS
 • pridaná možnosť uložiť viac prihlasovacích kont
 • pridaná možnosť kopírovania stiahnutých údajov do schránky (pravé tlačidlo myši a kopírovať)
 • drobná zmena vzhľadu
verzia 0.95 (streda 04.01.2006)
 • oprava drobných chýb
 • vylepšené overovanie ID kódu
verzia 0.9 (štvrtok 22.12.2005)
 • prvá verzia programu

Náhľady