Drupal - moduly

Na tejto stránka môžete nájsť niektoré moduly pre Drupal 6.x. Moduly sú vo fáze vývoja a nemusia fungovať na 100%. Stiahnuť si ich môžete len cez Subversion (napr. pomocou SVN klienta TortoiseSVN). Priame odkazy na stiahnutie sa tu objavia až po vydaní stabilných verzií. Možno raz sa tieto moduly objavia aj na drupal.org :). Tieto moduly sú vydané pod licenciou GNU/GPL.

ECB Exchange rates / Kurzy Európskej centrálnej banky


Tento modul automaticky sťahuje a zobrazuje v bloku kurzy Európskej centrálnej banky. Vyžaduje zapnutý cron (interval spúšťania minimálne 1× denne).

Zdrojové kódy – Git:

https://d.martinsefcik.sk/drupal/ecb-exchange-rates.git

Ukážka:
viď. vpravo

jQuery checkbox


Tento modul len integruje do Drupalu modul jQuery checkbox pre jQuery. Funkciou tohto modulu je umožniť zmenu vzhľadu checkboxov a radiobuttonov na vašej drupal stránke.

Zdrojové kódy – Git:

https://d.martinsefcik.sk/drupal/jquery-checkbox.git

Ukážka:

checkbox 1
checkbox 2
checkbox 3

radiobutton 1
radiobutton 2
radiobutton 3