Drupal - moduly

Na tejto stránka môžete nájsť niektoré moduly pre Drupal 6.x. Moduly sú vo fáze vývoja a nemusia fungovať na 100%. Stiahnuť si ich môžete len z GIT repozitára. Tieto moduly sú vydané pod licenciou GNU/GPL.

ECB Exchange rates / Kurzy Európskej centrálnej banky


Tento modul automaticky sťahuje a zobrazuje v bloku kurzy Európskej centrálnej banky. Vyžaduje zapnutý cron (interval spúšťania minimálne 1× denne).

Zdrojové kódy – Git:

https://gitlab.martinsefcik.sk/drupal/ecb-exchange-rates.git

Ukážka:
viď. vpravo

jQuery checkbox


Tento modul len integruje do Drupalu modul jQuery checkbox pre jQuery. Funkciou tohto modulu je umožniť zmenu vzhľadu checkboxov a radiobuttonov na vašej drupal stránke.

Zdrojové kódy – Git:

https://gitlab.martinsefcik.sk/drupal/jquery-checkbox.git

Ukážka:

checkbox 1
checkbox 2
checkbox 3

radiobutton 1
radiobutton 2
radiobutton 3