Drupal

Drupal je populárny open source systém pre správu obsahu (Content Management System – CMS). Je originálnym dielom holandského študenta Driese Buytaerta. Ľahká rozšíriteľnosť pomocou modulov a množstvo možností, ktoré poskytuje, z Drupalu robí jeden z najlepších redakčných systémov. Sú pre neho typické tieto vlastnosti:

  • Modularita – Chcete blog? E-shop? Fórum? To všetko Drupal umožňuje vďaka svojmu modulárnemu systému: Malé, ale stabilné a rýchle jadro s dobrým rozhraním a modulmi, na ktorých stavia. Každý môže vytvoriť vlastný modul, zoznam modulov je udržiavaný na domovskej stránke Drupalu.
  • Kvalita – Do jadra Drupalu sa nedostávajú neoverené patche, jadro má tiež veľmi dobre navrhnutú štruktúru. To z neho robí bezpečný a stabilný systém.
  • Open Source – GNU/GPL license, PHP programovací jazyk, podpora pre MySQL a PostgreSQL, pripravovaná podpora pre MS SQL a Oracle.

Požiadavky Drupalu


  • Webový server (Apache, IIS)
  • PHP verzia minimálne 5.2
  • minimálne 24MB limit pamäti pre PHP, doporučené je však viac
  • povolený súbor .htaccess a modul mod_rewrite pre čisté URL
  • povolené funkcie v PHP: glob(), move_uploaded_file(), copy()
  • Drupal nevyžaduje vypnutý safe_mode, niektoré chybné konfigurácie však môžu znemožniť nahrávanie súborov
  • MySQL minimálne verzia 5.0 alebo PostgreSQL minimálne verzia 7.3

Drupal v slovenčine


Podieľam sa na preklade Drupalu do slovenčiny od verzie 5.0. Aktuálne sa slovenská prekladateľská komunita sústreďuje na Slovenskom lokalizačnom serveri – www.fem.uniag.sk/…-l10n-server. Slovenčinu si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke Drupalu, na adrese drupal.org/project/sk.


Odkazy