Random Wallpapers

Random Wallpapers je program na realizáciu pravidelnej výmeny pozadí pracovnej plochy pre systém Windows. Vlastnosti programu: program umožňuje zmenu pozadia pracovnej plochy vo zvolených časových okamihoch – každú hodinu, denne vo zvolený čas, týždenne, mesačne, jednorazovo, resp. vždy pri spúšťaní operačného systému; sú podporované nasledujúce grafické formáty: BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, EMF/WMF a množstvo ďalších (spolu 18 formátov s 35 rôznymi príponami); poradie zobrazovaných pozadí je možné realizovať náhodným výberom z definovaného priečinka, resp. je možné definovať vlastné poradie výmeny; pri zmene pozadia je možné prispôsobiť veľkosť obrázka ploche a zachovať pritom pomer strán; program sa môže spúšťať pri štarte Windows alebo ručne, pri zmene pozadia pracovnej plochy je možné zobrazovať informačné okno; a pod …

Vývoj aplikácie bol ukončený.
Najnovšia verzia Random Wallpapers 2.0 XP
Dátum vydania 07.05.2004
Podporované OS Windows XP (Windows Vista a 7 nie sú podporované)
Licencia Freeware
Random Wallpapers 2.0 XP
Počet stiahnutí tejto verzie: 6 295x, celkovo: 6 295x
inštalačný balík (2 321,4 kB) stiahnuť

Pre registráciu aplikácie použite tieto univerzálne registračné údaje:
meno: free
organizácia/skupina: verzia
registračné číslo: F3BEE741

História verzií


verzia 2.0 XP (piatok 07.05.2004)
 • vytvorenie pomocníka
 • drobné úpravy
verzia 2.0 XP beta 3 (štvrtok 05.02.2004)
 • možnosť nastavenia zvyšovania priority obrázkom, ktoré neboli nastavené ako pozadie
 • prepracovanie konverzie rozlíšenia obrázka nastavovaného ako pozadie
 • pridaný filter pre pridávanie obrázkov v pomere 5:4
verzia 2.0 XP beta 2 (štvrtok 22.01.2004)
 • pridané ikony pre systémové okná pridávania pozadí
 • upravené rozhranie pri zobrazovaní systémových okien pridávania pozadí
 • opravené niektoré texty prekladu
 • oprava pri aktualizácií - nehľadať aktualizáciu pokiaľ sa nenájde internetové spojenie
verzia 2.0 XP beta 1 (utorok 13.01.2004)
 • podpora viacerých jazykov (slovenčina a angličtina)
 • automatické zisťovanie novšej verzie na internete
 • nový nastaviteľný nástrojový panel
 • prepracovanie náhľadu obrázkov
 • prepracovanie lupy pri náhľade
 • možnosť zapnúť slideshow z obrázkov
 • nová voľba pri výbere pozadí, pozadia vyberané náhodne s ohľadom na prioritu
 • nový zoznam pozadí
 • náhľad pri otváraní a pridávaní pozadí do zoznamu
 • filtrovanie pozadí vzhľadom na ich parametre pri pridávaní do zoznamu
 • poskytovanie informácií o obrázku (šírka, výška, farebná hĺbka)
 • možnosť konverzie pozadí do odtieňov sivej
 • opravená chyba pri funkcií zobrazenia pozadia na pozícii X,Y
 • nový kvalitnejší filtre pre zväčšovanie obrázkov
 • prepracovanie funkcie plánu zmien
 • odobratie, z plánu, voľby jednorazovej zmeny pre jej pravdepodobnú nevyužiteľnosť
 • možnosť zistiť čas a dátum najbližšej zmeny a aj koľko času ešte zostáva do zmeny
 • možnosť zmeny v náhradnom termíne, t.j. ak počítač nie je zapnutý v čase zmeny, tak sa zmena vykoná pri prvom najbližšom štarte
 • možnosť zobrazenia úvodného loga
verzia 1.85.1 XP (utorok 22.07.2003)
 • odstránenie problému, ktorý neumožňoval chod verzie 1.85 pod Windows 98
verzia 1.85 XP (utorok 15.07.2003)
 • možnosť nastaviť priehľadné pozadie popisov ikoniek na pracovnej ploche (napr. pre Windows 98)
 • možnosť zobraziť pozadie na ploche na zadaných súradniciach x a y (pre Windows XP)
 • odstránenie drobných chýb
verzia 1.8 XP (piatok 28.02.2003)
 • nové nastavenia programu
 • možnosť nastaviť plán hodinovej zmeny
 • podpora ďaľších formátov obrázkov
 • celková podpora 18 formátov s viac ako 35 rôznymi príponami
 • možnosť roztiahnúť pozadie so zachovaním pomeru strán
 • nový preview obrázkov
 • zníženie zaťaženia pamäte 1 až 2 MB (max. 3,3 MB) pri práci v pozadí
 • upozernenie v neregistrovanej verzii pri zmene pozadia
 • upozornenie pri zmene pozadia, ak dané pozadie už neexistuje
 • možnosť meniť farbu plochy vo Windows
verzia 1.65 XP (piatok 27.12.2002)
 • drobné úpravy
 • pribudli grafické obrázky
verzia 1.6 XP (pondelok 01.04.2002)
 • optimalizácia pre Windows XP
 • podpora ďalších formátov, k BMP a JPG pribudol GIF, WMF, EMF
 • nový vzhľad
 • podpora XP štýlov
 • nová nástrojová lišta
 • nové funkcie
 • vylepšenie náhľadu pozadí
 • možnosť zoradiť vlastný zoznam náhodne a abecedne
 • možnosť prehliadať priečinok s obrázkami pozadia
 • náhľad aktálneho pozadia
 • možnosť zrušenia pozadia
 • nový automatický preview pozadí a vylepšení náhľad
 • možnosť meniť umiestnenie pozadia (Centrovať, Vedľa seba, Roztiahnúť)
verzia 1.4 (piatok 01.06.2001)
 • všetky nastavenia sa ukladajú automaticky
 • odstranenie niektorých chýb
 • možnosť zmeniť pozadie v dannej chvíly
verzia 1.2 (streda 10.01.2001)
 • optimalizácia pre Windows ME a 95
verzia 1.0 (streda 01.11.2000)
 • pridaná možnosť meniť pozadie aj denne, týždenne, mesačne a jednorázovo
 • zmena pozadia buď náhodne z adresára alebo postupne z vytvoreného zoznamu
 • možnosť náhľadu všetkých pozadí v zozname
 • možnosť usporiadať pozadia
verzia 0.7 (nedeľa 28.05.2000)
 • prvá verzia programu
 • program automaticky mení obrázok na ploche z vopred z nastaveného priečinka
 • náhodne vyberá obrázky typu BMP a JPEG

Náhľady